اتصالات آتش نشانی موجود در فایر 125 شامل اقلام زیر می باشد:

هیدرانت

هیدرانت یکی دیگر از تجهیزات اطفای حریق است که در خیابان، اماکن، تاسیسات صنعتی-تجاری برروی شبکه آب رسانی نصب می شوند. هیدرانت ها معمولا دارای خروجی های چهاراینچ برای متصل نمودن به پمپ ماشین آتش نشانی دارد. همچنین دارای دو انشعاب برای اتصال شیلنگ های آتش نشانی است.تا به خاموش کردن ههر چه بهتر آتش سوزی کمک کرده و از ایجاد خسارات بیشتر بکاهد.

کوپلینگ

این تبدیل ها برای اتصال شیلنگ های آتش نشانی به همدیگر که به افزایش فاصله انتقال آب کمک می کند، استفاده می شوند.

درپوش 

سیامی

نوع خاصی از شیرهای آتش نشانی وجود دارد که 2 قلو هستند. این شیرهای آتش نشانی به شیرهای سیامی معروف هستند.شیر سیامی آتش نشانی در ورودی هر ساختمان قرار داده می شود . هنگام حریق به منظور رساندن آب به شبکه خشک مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه این شیرها با توجه به محل و نوع متفاوت هستند.جنس آنها از چدن است تا مقاومت بالایی داشته باشند.