اینترفیس چیست؟ با فایر 125 باشید تا کاربرد اینترفیس را برای شما تشریح کنیم. امروزه با توجه به روند پیشرفت صنعت ساختمان سازی، می توان با استفاده از امکانات و تکنولوژی های موجود، ساختمان ها و فضاها را در مقابل حریق و آتش سوزی ایمن کرد.
برای دستیابی به این هدف می توان از سیستم های کشف و اعلام حریق که نقش اساسی در پیشگیری از بروز حریق دارند استفاده کرد. سیستم های اعلام حریق از جمله تجهیزات بسیار ضروری و حساس در کلیه مراکز، ساختمان ها و مکان های حساس می باشد.
سیستم های کشف و اعلام حریق به مجموعه ای از قطعات الکترونیکی گفته میشود که وظیفه آشکارسازی حریق یا محل حریق در اماکن مختلف را بر عهده دارد.

انواع سیستم های اعلام حریق و اینترفیس

سامانه های اعلام حریق به طور کلی به دو گروه سیستم اعلام حریق متعارف و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر دسته بندی می شوند. هریک از این گروه ها به دسته خودکار و دستی تقسیم میشوند. در سیستم های دستی تشخیص حریق توسط انسان صورت میگیرد و به وسیله شستی اعلام حریق به سایرین اطلاع داده میشود. برخلاف اینگونه سیستم ها، سامانه اعلام حریق خودکار علاوه بر اعلام حریق، توانایی مشخص کردن محل دقیق وقوع آن را نیز دارد.
در هر دو گروه سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر یا متعارف می توان برای ایجاد ارتباط و هدایت سیستم های جانبی در تصرف هایی که نیاز دارند از سیستم اعلام حریق فرمان گرفته و خاموش یا روشن شوند از تجهیزات جانبی به نام اینترفیس یا ماژول (واسطه) استفاده میکنند. این تصرف ها شامل: پمپ های آتش نشانی، دمنده های فشار مثبت، آسانسور، اگزاست فن میشود.
در سیستم های اعلام حریق از اینترفیس های آتش نشانی یا واسط هایی استفاده می شود که بتوانند به صورت واسط ورودی یا واسط خروجی و یا واسط ورودی/ خروجی باشند. اینترفیس های آتش نشانی وظیفه صدور فرمان خروجی یا دریافت ورودی از سیستم های رایج در ساختمان ها را دارند.
این اینترفیس ها می توانند روی زون در سیستم متعارف و روی لوپ در سیستم آدرس پذیر نصب شده و براساس نوع آن و نحوه ارتباط با تجهیزات جانبی عمل قطع یا وصل را اعمال نمایند.
اینترفیس های آتش نشانی امکان کنترلی داشته و نمی توان از آنها برای برق رسانی به خصوص برای تجهیزات پر مصرف استفاده نمود.