جعبه آتش نشانی فایبر گلاس

جعبه آتش نشانی فایبر گلاس یکی دیگر از محصولات فایر 125 می باشد.