جعبه آتش نشانی

 

مدل جعبه آتش نشانی نوع جعبه آتش نشانی مشخصات تصویر
 

برلیان- BERLIAN

تک درب برلیان
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا سه پارچه و قفل باگی درجه یک
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 
برلیان دوقلو
 • این مدل دارای کلیه ویژگی های مدل قبلی می باشد.
 
برلیان دو قلو شیشه خور
 • این مدل کلیه دارای کلیه ویژگی های مدل قبلی می باشد. بعلاوه :
 • ویترین از جنس طلق می باشد.
 
برلیان سه قلو
 • این مدل کلیه دارای کلیه ویژگی های مدل قبلی می باشد. بعلاوه :
 • در این مدل یک حلقه شیلنگ هوزریل و دو عدد کپسول و در داخل محفظه پایین ملزومات آتش نشانی قرار می گیرند.
 
برلیان دو طبقه
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا سه پارچه و قفل باگی درجه یک
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 
جا کپسولی برلیان
 • این مدل کلیه دارای کلیه ویژگی های مدل تک درب برلیان می باشد.
 
جا کپسولی برلیان کرکره
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • مجهز به تیغه های آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 • محل قرار گیری کپسول آتش نشانی
 
 

 

 

زمرد – ZOMOROD

تک درب زمرد
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ طلایی متالیک پودری الکترو استاتیک درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا کتابی و قفل باگی درجه یک
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 
تک درب هواکش دار
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا کتابی و قفل باگی درجه یک
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 
زمرد دو قلو
 • این مدل کلیه دارای کلیه ویژگی های مدل قبلی می باشد. بعلاوه :
 • لوگو برجسته از جنس طلق پشت چسب دار
 
زمرد دو طبقه
 •  این مدل تمامی ویژگی های تک درب هواکش دار را دارا می باشد.
 
دو طبقه مشبک
 •  این مدل تمامی ویژگی های تتک درب زمرد را دارا می باشد بعلاوه:
 • ساخت باکس فول سی ان سی می باشد و از دقت بالایی برخوردار است.
 • دارای پنجره های کوچکی است که توسط طلق پوشش داده می شوند.
 
دو طبقه طلق خور
 •  این مدل تمامی ویژگی های تک درب هواکش دار را دارا می باشد. بعلاوه:
 • استفاده از طلق مرغوب و ساخت فول سی ان سی
 
جا کپسولی زمرد
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ طلایی پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • ساخت باکس فول سی ان سی می باشد و از دقت بالایی برخوردار می باشد.
 • دارای پنجره های کوچکی که توسط طلق پوشش داده می شوند.
 • لولا کتابی و قفل باگی درجه یک
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه به درخواست مشتری
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 • محل قرار گرفتن کپسول آتش نشانی
 
یاقوت – YAGHOT تک درب یاقوت
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 • لولا شفت فنری و قفل باکی درجه یک
 
دو قلو یاقوت  تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب یاقوت) را دارا می باشد.  
دو طبقه یاقوت
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • نداشتن درز جوش در طرفین باکس
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 160 درجه
 
تک درب استیل یاقوت  تمامی ویژگی های مدل قبلی (دو طبقه یاقوت) را دارا می باشد.  
 

مروارید – MORVARID

 

 

تک درب مرواید
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • لولا فنری خرچنگی و قفل سامسونتی درجه 1
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 160 درجه
 • فریم کار مخفی می باشد
 
دو قلو مروارید استیل  تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب مرواید ) را دارا می باشد.  
دو طبقه مروارید استیل
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • جنس درب استیل درجه 1
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا فنری خرچنگی و قفل سامسونتی درجه 1
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 160 درجه
 • فریم کار مخفی می باشد
 
تایلی استیل مروارید  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (دو طبقه مروارید استیل) را دارا می باشد بعلاوه :

 • استفاده از مگنت برنجی جهت بسته شدن درب
 
طرح دار استیل  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تایلی استیل مروارید) را دارا می باشد.  
طرح دار فلز  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تایلی استیل مروارید) را دارا می باشد.  
استیل جا کپسول  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (طرح دار فلز) را دارا می باشد.  
الماس – ALMASS تک درب الماس
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا متری استیل  و قفل باکی درجه 1
 • طراحی انحصاری  و فوق حرفه ای
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 • لوگو سع بعدی بسیار زیبا
 
دو قلو استیل  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب الماس ) را دارا می باشد.بعلاوه :

 • جنس درب استیل درجه 1
 
دو طبقه استیل  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب الماس ) را دارا می باشد.بعلاوه :  
تک درب دکور  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب الماس ) را دارا می باشد.بعلاوه :  
فیروزه – FIROOZEH تک درب فیروزه
 • جنس فولاد درجه یک با ضخامت یک میل و متغیر
 • پوشش رنگ پودری  الکترو استاتیک کوره ای درجه یک
 • استفاده از ورق فولاد چهار میل و ساپورت جهت نگهدارنده قرقره
 • لولا متری استیل  و قفل باکی درجه 1
 • قابلیت جدا شدن درب از بدنه
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 
دو قلو فیروزه  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب فیروزه ) را دارا می باشد.  
دو قلو استیل  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب فیروزه ) را دارا می باشد.  
دو طبقه فیروزه  این مدل تمامی ویژگی های مدل قبلی (تک درب فیروزه ) را دارا می باشد.  
فایبرگلاس – FIBERGLASS فایبر گلاس تک درب
 • جنس باکس فایبر گلاس قرمز خود رنگ
 • کاملا ضد آب و مقاوم در مقابل گرما
 • دارای محل قرار گیری تجهیزات آتش نشانی
 • مجهز به یک عدد قفل اسان باز شو پلمپی لولا کتابی ابکروم استیل
 • بسیار مقاوم تر نسبت به استیل در مقابل رطوبت و محیط های اسیدی و نمکی
 • مجهز به پایه بیست سانتی فایبرگلاس کاملا ضد آب و مقاوم شده توسط ورق فولاد سه میل جهت
 • نصب به سکوهای نفتی و غیره زاویه باز شدن درب 180 درجه
 
جاکپسولی فایبرگلاس
 • جنس باکس فایبر گلاس قرمز خود رنگ
 • کاملا ضد آب و مقاوم در مقابل گرما
 • دارای محل قرار گیری کپسول آتش نشانی
 • مجهز به یک عدد قفل اسان باز شو لولا متری
 • بسیار مقاوم تر نسبت به استیل در مقابل رطوبت و محیط های اسیدی و نمکی
 • زاویه باز شدن درب 180 درجه
 
ENCLOSURE مدل محوطه ای
 • جنس باکس فولاد با ضخامت بالا
 • مخصوص قرار گیری و استقرار تجهیزات ایمنی در محوطه کارخانه ها و پالایشگاها
 • مجهز به قفل فایلی با پوشش آب گرم استیل
 • قابلیت نصب بر روی فونداسیون توسط پایه های فولادی
 • نصب به سکوهای نفتی و غیره زاویه باز شدن درب 180 درجه استفاده از تابلوو علائم های شب تاب