جعبه آتش نشانی

نمونه از مهمترین مشتریان fire125

 • آستان قدس رضوی
 • شرکت فلات قاره
 • شرکت نفت بهران
 • پروژه میدان سپاه – بسیج
 • شرکت کیهان گستر غرب
 • شرکت مپنا
 • پروژه شرکت دانا کیش
 • پاساژ علاء الدین
 • هتل ولیعصر
 • بیمارستان کسری
 • هتل داریوش کیش
 • پاساژ فردوسی
 • پروژه بستنی شاد