هیدرانت یکی دیگر از تجهیزات اطفای حریق است که در خیابان، اماکن، تاسیسات صنعتی-تجاری برروی شبکه آب رسانی نصب می شوند. هیدرانت ها معمولا دارای خروجی های چهاراینچ برای متصل نمودن به پمپ ماشین آتش نشانی دارد. همچنین دارای دو انشعاب برای اتصال شیلنگ های آتش نشانی است.تا به خاموش کردن ههر چه بهتر آتش سوزی کمک کرده و از ایجاد خسارات بیشتر بکاهد.

انواع هیدرانت

هیدرانت ها یا زمین هستند و یا ایستاده که نوع ایستاده به دو زیر مجموعه خشک و تر تقسیم می شود.

هیدرانت ایستاده

مزیت نوع ایستاده نسبت به نوع زمینی این است که با توجه به فاصله ان از زمین به سادگی قابل مشاهده است و مثلا با بارش برف پوشیده نمی شود.همچنین آب گیری آنها بسیار ساده تر است. اما نقطه ضعف آنها این است که امکان تصادف وسایل نقلیه با آنها وجود دارد که باید با نصب علائم ایمنی آنها را تامین کرد.

هیدرانت خشک:

این نوع در مکانهایی که احتمال یخ زدگی در فصول سرد وجود دارد بهه کار برده می شوند که شیر آنها میتواند هم افقی و هم عمودی باشد.

هیدرانت تر

این نوع که معروف به مدل کالیفرنیا هستند برعکس مدل خشک در نقاطی به کار برده می شوند که امکان یخ زدگی وجود ندارد. این شیرها همیشه پر از آب تحت فشار است و در مواقع مورد نیاز  با باز کردن شیر می توان از آب استفاده کرد.

هیدرانت زمینی:

این نوع  در داخل محفظه ای در زیر سطح معابر نصب می شوند که دارای یک دریچه چدنی هم سطح با زمین است. شیوه کار بدین شکل است که درمواقع حریق دریچه آن به کمک آچار مخصوصی برداشته می شود و دسترسی به شیر صورت می گیرد.