انواع کف آتش نشانی
مزایا :
کف خاموش کننده بسیار پر قدرتی است که روی آتش را به آرامی می پوشاند و مانع از نفوذ اکسیژن و حرکت زنجیره ای مولکول های مواد سوختی می گردد و به خاطر داشتن آب حرارت را پایین می آورد و همچنین از تبخیر مواد سوختی برای ادامه آتش سوزی جلوگیری می کند.
همچنین مواد اولیه برای تهیه این محصول بسیار ارزان و قابل دسترسی آسان می باشد ( من جمله شاخ گاو و مواد گیاهی ) که باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات نسبت به مشابه خارجی می شود.
انواع مایع کف:
پروتئینی ۳ درصد و ۶ درصد ( کم توسعه ) : برای آتش سوزی های هیدروکربنی ، مشتقات نفتی و انبارها و هواپیما و کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

فلور و پروتئینی  ۳ درصد و ۶ درصد ( کم توسعه ) : برای آتش های سطحی و عمودی با وسعت و حرارت زیاد و آتش های تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد.