گاز FE36 یکی از گازهای جایگزین هالون 1211 بر اساس استاندارد بین المللی  در خاموش کننده های دستی استفاده می شود. گاز Fe-36 از نظر عملکرد  همانند هالون می باشد، اما 20 برابر هالون 1211 و 2 برابر هالون 1301  ایمن تر است .همچنین برای لایه اوزون هیچ  ضرری ندارد. گاز Fe-36 مورد استفاده در این  کپسول با قدرت بسیار بالا قابلیت اطفاء همه کلاس های آتش ABC را دارا می باشد. از مزایای دیگر این کپسول ها اشاره کرد  به: برای انسان هیچ ضرری ندارند و بعد از استفاده هیچ اثر یا پسماندی ندارند. بر روی محیط زیست اثر تخریبی ندارند.